กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมล่าสุด

วันทานาบาตะ

กิจกรรมวันทานาบาตะ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขัน story telling

การแข่งขัน story telling ระดับชั้นม.4 -6

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019